Dziecko Bielsko-Biała

1 kwietnia 2016 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Bielsko-Biała rozpoczął realizacje programu „Rodzina 500 plus” na mocy nowej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program ten ma pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez wsparcie finansowe dla rodzin.

Komu należy się świadczenie 500 plus?

Świadczenie wychowawcze należy się matce, ojcu oraz opiekunowi prawnemu i faktycznemu do ukończenia przez dziecko 18 lat. Każda rodzina będzie mogła otrzymać 500 zł netto na drugie oraz kolejne dziecko bez spełnienia dodatkowych kryteriów. Wsparcie finansowe otrzymać może także rodzina na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli dochód rodziców nie przekracza 800 zł na osobę. W przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego dochód jest większy i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie z programu otrzymać mogą również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Więcej informacji udzieli ci księgowa Bielsko-Biała.

Jakie są terminy składania wniosków?

Aktualnie wniosek na świadczenie 500+ można złożyć w dowolnym momencie, w wyznaczonych punktach obsługi. W przypadku złożenia kompletnego druku do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja oraz wpłata powinna nastąpić do jego końca. Dla osób korzystających z programu 500+ okres rozliczeniowy będzie trwał rok od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątkowo obecny okres jest dłuższy, ponieważ potrwa od 1 kwietnia do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać wniosków dwukrotnie.

Jak i gdzie można złożyć wniosek w Bielsku-Białej?

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać osobiście od poniedziałku do piątku w Dziale Rozliczeń Rodzinnych przy ulicy Filarowej 50. Można przesłać je również przez internet za pomocą bankowości elektronicznej oraz jednej z poniższych stron internetowych:

  1. www.epuap.gov.pl

  2. www.empatia.mpips.gov.pl

  3. www.pue.zus.pl

Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: mops.bip.wizja.net

500+ a statystyki w Bielsku – Białej?

W Bielsku-Białej pierwsze wypłaty z programu „Rodzina 500 plus” były pod koniec kwietnia. Z informacji przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wynika, że z programu skorzystało do tej pory 14 380 dzieci z 9 408 rodzin, dla których wypłacono 81 430 świadczeń. Do 26 września 2016 r. przyjęto 11 115 wniosków w tym 4179 zostało przekazane drogą elektroniczną, a 6 936 wniosków złożono w formie papierowej. Natomiast od 1 kwietnia 2016 r. wydano 10 346 decyzji pierwszorazowych w zakresie świadczeń wychowawczych w tym 300 decyzji odmownych. Na program „Rodzina 500+” w Bielsku-Białej przewidziano kwotę 62 189 910zł, a do tej pory dokonano wypłat na kwotę 40 595 669,80zł. Największa miesięczna kwota wypłacana rodzinie wynosiła 4 000zł na ośmioro dzieci.

Jak wynika z danych CBOS 80% polskich rodzin popiera program „Rodzina 500 plus”, zaledwie 15% jest przeciwne. Wśród większości mieszkańców Bielsko – Białej program, również znajduje poparcie. Jednakże stosunek do niego różnicuje się w pewnym stopniu. Im wyższy poziom wykształcenia i wyższe dochody, tym stosunek bardziej krytyczny. Pomimo tego program 500+ dla wielu rodzin to duży zastrzyk gotówki. Dzięki wsparciu z programu wiele rodzin wyjechało w tym roku na pierwsze wakacje rodzinne, a także mogło wysłać swoje pociechy na kolonie.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Bielsku-Białej

Przyrost naturalny bielsko-biała

Wykres przedstawia przyrost naturalny w Bielsko Białej w latach 1995 – 2014. Analizując wykres można zauważyć znaczny spadek przyrostu naturalnego. Niestety liczba urodzeń maleje, a zgonów wzrasta. Miejmy nadzieję, iż program 500 plus nie tylko pomoże rodziną finansowo, ale również przyczyni się do zwiększenia przyrostu naturalnego w Bielsko- Białej i całej Polsce.

Aktualizacja 20.06.19 

Już od 1 lipca 2019 roku 500 plus wypłacane będzie na każde dziecko w rodzinie. Nowelizacja programu Rodzina 500 plus przewiduje, że prawo do świadczenia mają wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Po ogłoszonych zmianach program 500 plus obejmuje 6,8 mln dzieci.