Dziecko Bydgoszcz

Podpisana 17 lutego 2016 roku przez Prezydenta Andrzeja Dudę Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”. To rządowy program, który ma na celu zatrzymanie młodych ludzi w kraju, zwiększenie przyrostu naturalnego Polski, a także wsparcie finansowe dla rodzin w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko.

Program Rodzina 500 plus – dla kogo jest przeznaczony?

Program Rodzina 500 plus przeznaczony jest dla Polskich rodzin, których dochód na drugie i kolejne dziecko nie przekracza 800 zł netto na miesiąc. Natomiast w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego dochód ten nie może przekroczyć 1200 zł. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi dziecka, oraz rodziną zastępczym do ukończenia 18-nastu lat przez dziecko. Podsumowując rodzice mogą otrzymać na dziecko nieopodatkowane 500 zł na miesiąc, a rocznie świadczenie to wynosi 6000 zł netto. Porad na ten temat udzieli ci księgowa Bydgoszcz.

Jakie są terminy składania wniosków na świadczenia z programu 500 plus ?

Pierwszy okres składania wniosków rozpoczął się już z dniem 1 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do września 2017 roku. Rodzice którzy zdążyli złożyć wniosek w okresie od 01.04.2016 do 30.06.2016 otrzymali trzy miesięczne wyrównanie świadczenia. W kolejnych miesiącach prawo do świadczenia ustala się od miesiąca, w którym wpłynął dany wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Raz złożony i zaakceptowany przez urzędnika wniosek jest ważny przez cały rok. Aktualnie wnioski można składać w wyznaczonych punktach lub elektronicznie przez cały rok.

Gdzie można złożyć wnioski na świadczenie 500 plus w Bydgoszczy?

Wnioski można składać osobiście w Wydziale Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej w Urzędu Miasta w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej w godzinach od 9.00 do 15.00, a także za pośrednictwem poczty Polskiej oraz za pomocą strony empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP i bankowości elektronicznej.W przypadku wyboru ostatniej opcji, wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ponadto Bydgoszczanie mogą otrzymać dodatkowe informacje o programie 500 plus za pomocą strony internetowej www.bydgoszcz.pl/rodzina500plus.

500+ a statystyki w Bydgoszczy?

W Bydgoszczy uprawnionych rodzin do skorzystania z programu „Rodzina 500 plus” jest 18 524, co przekłada się na 25 889 dzieci. Z informacji przesłanych przez Urząd Miasta w Bydgoszczy wynika, że do września bieżącego roku złożonych zostało 21 629 wniosków, z czego drogą elektroniczną 14 178, natomiast osobiście 7 451. Łącznie Urząd Miasta wydał 19 109 decyzji, w tym 357 odmownych. W Bydgoszczy na świadczenie wychowawcze wypłacono już 72 900000 zł, natomiast budżet przewidziany na 2016 rok wynosi 102 524 577 zł. Największą kwotę wypłacono rodzinie posiadającej ośmioro dzieci w wysokości 4 000 zł. Bydgoszczanie podkreślają, iż świadczenie 500 plus na dziecko to duży zastrzyk finansowy dla wielu rodzin.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Bydgoszczy

Przyrost naturalny Bydgoszcz

Powyższy wykres przedstawia przyrost naturalny w Bydgoszczy w latach 1995 – 2014. Alkalizują wykres można zauważyć, iż przyrost naturalny na przeciągu ostatnich tych lat jest dość stabilny. Miejmy nadzieję, iż dzięki rządowemu programowi 500 plus wskaźnik ten znacznie się zwiększy nie tylko w Bydgoszczy, ale również i w całej Polsce. Bydgoszczanie podkreślaj, iż świadczenie 500 plus na dziecko to duży zastrzyk finansowy dla wielu rodzin.