dziewczynka Bytom

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziców. Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, a także zaspokojenie ich potrzeb życiowych.

Komu należy się świadczenie 500 plus?

Świadczenie wychowawcze otrzymać może matka, ojciec, opiekun prawny i faktyczny dziecka do dnia ukończenia przez niego 18 – roku życia. Jeśli dzieckiem opiekują się obojga rodzice wsparcie finansowe otrzyma tylko tylko jedno z nich. Świadczenie w wysokości 500 zł co miesiąc, otrzyma każda rodzina na drugie oraz kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziców. Ponadto o wsparcie finansowe mogą ubiegać się, również rodziny na pierwsze i jedyne dziecko, po spełnieniu dodatkowych kryteriów. W takiej sytuacji dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł netto, natomiast w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego dochód ten wynosi 1200 zł.

Jakie są terminy składania wniosków?

Aktualnie do programu można dołączyć w dowolnym momencie, ponieważ wnioski przyjmowane są w wyznaczonych punktach przez cały rok. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres 1 roku, od 1 października do 30 września. Wyjątkowo pierwszy okres składania wniosków został wydłużony i trwa od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017. Dzięki temu rodzice nie muszą składać dwóch wniosków. Więcej informacji udzieli ci księgowa Bytomska.

Jak i gdzie można złożyć wniosek w Bytomiu?

Wniosek na świadczenie wychowawcze w Bytomiu można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się przy ul. Łużyckiej 12, w godzinach od 7.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Ponadto w Bytomiu na ul. Strzelców Bytomskich 21 został otworzony punkt składania wniosków dla osób niepełnosprawnych.

Druki wniosków na świadczenie wychowawcze dostępne są w punkcie informacyjnym Działu Świadczeń Rodzinnych – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 21 oraz w punkcie obsługi na ul. Łużyckiej 12. Wniosek można również pobrać przez internet na stronie: www.mopr.bytom.pl.

Mieszkańcy Bytomia mogą złożyć wniosek na świadczenie 500+ również przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz trzech stron internetowych:

  1. www.epuap.gov.pl

  2. www.empatia.mpips.gov.pl

  3. www.pue.zus.pl

Szczegółowe informacje na temat świadczenia 500+ w Bytomiu można uzyskać na stronie www.mopr.bytom.pl oraz pod numerami telefonu: 324386500 / 324386501.

500+ a statystyki w Gdańsku?

Z programu 500 plus w Bytomiu skorzystało już 11 tys. rodzin.Pierwsze pieniądze dla 2434 rodzin zostały wypłacone już początkiem maja. Od kwietnia do czerwca 2016 roku pracownicy MOPR przyjęli 9 tys. wniosku i wydali ponad 6 tys. decyzji, a na konta mieszkańców wpłynęło już ponad 7 mln złotych. Większość rodzin z Bytomia popiera rządowy programu 500+ twierdząc, iż dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą, a wiele dzieci dzięki wsparciu mogło w końcu wyjechać na pierwsze wakacyjne kolonie.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Bytomiu

Przyrost naturalny Bytom

Wykres przedstawia przyrost naturalny w latach 1995 – 2014 w Bytomiu. Jak wynika z wykresu liczba zgonów w ostatnich latach jest coraz większa. Natomiast przyrost naturalny jest coraz mniejszy. Być może program 500+ przyczyni się do podniesienia liczby urodzeń w Bytomiu i całym kraju a z upływem czasu być może zostanie rozszerzony także na pierwsze dziecko, czego oczekuje bardzo wielu rodziców.