dziecko Częstochowa

Pogram „Rodzina 500 plus” to wsparcie finansowe dla rodziców wychowujących dzieci. Świadczenie w wysokości 500 złoty wypłacane będzie na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziców, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wsparcie otrzymają także rodzice oraz opiekunowie na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełnią odpowiednie kryteria dochodowe.

Komu należy się świadczenie 500 plus?

Rodzina 500 plus to program, który pomaga rodzicom pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci. Pomoc wychowawczą mogą otrzymać rodzice, opiekunowie prawni oraz faktyczni dziecka. Ponadto pomoc tą otrzymają zarówno małżeństwa jak i rodzice samotnie wychowujący dzieci. Rodziny zastępcze oraz adopcyjne również mogą otrzymać pieniądze z świadczenia 500 plus. Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie oraz kolejne dziecko, bez żadnych dodatkowych warunków do spełnienia. Rodziny o niskich dochodach finansowych również mogą otrzymać wsparcie na jedyne i pierwsze dziecko. Jednakże w takiej sytuacji dochód w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł netto na dziecko lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Do kiedy przysługuje świadczenie na dziecko?

Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia. Świadczenie to jednak nie przysługuje w sytuacji gdy dziecko w wieku 17 lat zostaje matką lub wstępuje w związek małżeński. Więcej informacji udzieli ci księgowa Częstochowa.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Aktualnie wnioski można składać cały rok. Złożony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, a następnie pozytywnie rozpatrzony przez urzędnika obowiązuje cały rok. Osoby które zdążyły złożyć wniosek w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca, otrzymały trzy miesięczne wyrównanie świadczenia. Natomiast wnioski złożone po 1 lipca 2016 roku, wypłacane są bez wyrównania za poprzednie miesiące.

W Częstochowie wnioski można składać na trzy sposoby:

1. Wysłać listem poleconym na poniższy adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcja ds. Świadczenia Wychowawczego, al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa,
z dopiskiem: Wniosek 500+

2. Przez internet:

E-wniosek złożyć można za pomocą bankowości elektronicznej lub jednej z poniższych stron internetowych:

  1. www.epuap.gov.pl

  2. www.empatia.mpips.gov.pl

  3. www.pue.zus.pl

Aby sprawdzić czy dany urząd odebrał wniosek należy zalogować się na swoje konto, a następnie przejść do zakładki „dokumenty wysłane” i sprawdzić czy wyświetla nam się tam status „odbiór potwierdzony”.

3. Osobiście w punktach obsługi:

  1. al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

  2. ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa

Ponadto dodatkowe informacje dotyczące programu 500 plus w Częstochowie można uzyskać na stronie www.mops.czestochowa.pl lub pod numerem tel: 34 315 22 32.

500+ a statystyki w Częstochowie?

W samej Częstochowie złożono już ponad 12 tys. wniosków, w tym ponad 8 tys. zostało złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty Polskiej. Pierwsze wypłaty w tym mieście dla rodzin były już pod koniec kwietnia 2016 r.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Częstochowie

Przyrost naturalny Częstochowa

Wykres przedstawia przyrost naturalny w latach 1995 – 2014 w Częstochowie. Patrząc na wykres można zauważyć, iż niestety od roku 2009 wskaźnik przyrostu naturalnego w Częstochowie znacząco spada. Być może program Rodzina 500 plus przyczyni się do wzrostu wskaźnika przyrostu naturalnego nie tylko w Częstochowie ale i całym kraju.