dziecko Częstochowa

Pogram „Rodzina 500 plus” to wsparcie finansowe dla rodziców wychowujących dzieci. Świadczenie w wysokości 500 złoty wypłacane będzie na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziców, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wsparcie otrzymają także rodzice oraz opiekunowie na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełnią odpowiednie kryteria dochodowe.

Komu należy się świadczenie 500 plus?

Rodzina 500 plus to program, który pomaga rodzicom pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci. Pomoc wychowawczą mogą otrzymać rodzice, opiekunowie prawni oraz faktyczni dziecka. Ponadto pomoc tą otrzymają zarówno małżeństwa jak i rodzice samotnie wychowujący dzieci. Rodziny zastępcze oraz adopcyjne również mogą otrzymać pieniądze z świadczenia 500 plus. Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie oraz kolejne dziecko, bez żadnych dodatkowych warunków do spełnienia. Rodziny o niskich dochodach finansowych również mogą otrzymać wsparcie na jedyne i pierwsze dziecko. Jednakże w takiej sytuacji dochód w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł netto na dziecko lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Do kiedy przysługuje świadczenie na dziecko?

Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia. Świadczenie to jednak nie przysługuje w sytuacji gdy dziecko w wieku 17 lat zostaje matką lub wstępuje w związek małżeński. Więcej informacji udzieli ci księgowa Częstochowa.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Aktualnie wnioski można składać cały rok. Złożony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, a następnie pozytywnie rozpatrzony przez urzędnika obowiązuje cały rok. Osoby które zdążyły złożyć wniosek w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca, otrzymały trzy miesięczne wyrównanie świadczenia. Natomiast wnioski złożone po 1 lipca 2016 roku, wypłacane są bez wyrównania za poprzednie miesiące.

W Częstochowie wnioski można składać na trzy sposoby:

1. Wysłać listem poleconym na poniższy adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcja ds. Świadczenia Wychowawczego, al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa,
z dopiskiem: Wniosek 500+

2. Przez internet:

E-wniosek złożyć można za pomocą bankowości elektronicznej lub jednej z poniższych stron internetowych:

  1. www.epuap.gov.pl

  2. www.empatia.mpips.gov.pl

  3. www.pue.zus.pl

Aby sprawdzić czy dany urząd odebrał wniosek należy zalogować się na swoje konto, a następnie przejść do zakładki „dokumenty wysłane” i sprawdzić czy wyświetla nam się tam status „odbiór potwierdzony”.

3. Osobiście w punktach obsługi:

  1. al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

  2. ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa

Ponadto dodatkowe informacje dotyczące programu 500 plus w Częstochowie można uzyskać na stronie www.mops.czestochowa.pl lub pod numerem tel: 34 315 22 32.

500+ a statystyki w Częstochowie?

W samej Częstochowie złożono już ponad 12 tys. wniosków, w tym ponad 8 tys. zostało złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty Polskiej. Pierwsze wypłaty w tym mieście dla rodzin były już pod koniec kwietnia 2016 r.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Częstochowie

Przyrost naturalny Częstochowa

Wykres przedstawia przyrost naturalny w latach 1995 – 2014 w Częstochowie. Patrząc na wykres można zauważyć, iż niestety od roku 2009 wskaźnik przyrostu naturalnego w Częstochowie znacząco spada. Być może program Rodzina 500 plus przyczyni się do wzrostu wskaźnika przyrostu naturalnego nie tylko w Częstochowie ale i całym kraju.

Aktualizacja 21.06.19 

Już od 1 lipca 2019 roku 500 plus wypłacane będzie na każde dziecko w rodzinie. Nowelizacja programu Rodzina 500 plus przewiduje, że prawo do świadczenia mają wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Po ogłoszonych zmianach program 500 plus obejmuje 6,8 mln dzieci.