Dziecko w Gdańsku

500 plus? Co to znaczy?

500 to kwota z polskich złotych jaką można otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 17 lutego 2016 roku. Natomiast w życie weszła z dniem pierwszego kwietnia bieżącego roku. Jej celem jest m. in. pomoc finansowa rodziną wielodzietnym, zatrzymanie młodych ludzi w kraju i zwiększenie przyrostu naturalnego w Polsce.

Komu należy się świadczenie 500 plus?

O świadczenia finansowe w ramach programu 500 plus strać się mogą zarówno rodzice jak i opiekunowi prawni dziecka. Rządowy program rodzina 500 plus, zakłada iż każda rodzina otrzyma 500 zł na drugie i następne dziecko bez względu na osiągane przychody. Możliwe jest również otrzymanie pieniędzy na pierwsze dziecko, ale należy spełnić odpowiednie kryteria. W takim przypadku przychody rodziców nie mogą przekroczyć 800 zł na osobę w rodzinie. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko jest niepełnosprawne limit dochodu wzrasta do 1200 zł. na osobę. Ponadto rodzice pracujący po za granicami Polski pobierający tam świadczenia socjalne, nie mogą starać się o pieniądze w ramach programu Rodzina 500 plus. Więcej informacji w tym zakresie zapewni księgowa Gdańska.

Jakie są terminy składania wniosków?

Aktualnie wnioski o świadczenie można składać przez cały rok. Pierwsza tura składania wniosków ruszyła już pierwszego kwietnia. Złożenie wniosku do 30 czerwca bieżącego roku gwarantowało zwrot świadczeń za trzy poprzednie miesiące. Natomiast wnioski składane od 1 lipca uprawniają do otrzymania świadczenia od miesiąca, w którym dany wniosek wpłynął. Pozytywnie rozpatrzony wniosek obowiązuje przez cały rok.

Jak i gdzie można złożyć wniosek w Gdańsku?

W Gdańsku wniosek o świadczenie można złożyć na ul. 3 Maja 9, codziennie w godzinach od 8 do 15. Ponadto wnioski składać można za pośrednictwem poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek złożyć można za pomocą strony empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP a także bankowości elektronicznej.

Jakie dane musi zawierać taki wniosek?

Oprócz podstawowych danych takich imię, nazwisko, czy pesel we wniosku należy wykazać dochody obojga rodziców w roku kalendarzowym, który poprzedza okres w którym to ubiegamy się o dane świadczenie pieniężne.

500+ a statystyki w Gdańsku?

Gdańsk to miasto, które jako jedno z pierwszych w Polsce uruchomiło wypłaty świadczeń pieniężnych z Programu Rodzina 500 plus. Z danych przesłanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń wynika, że od 1 kwietnia 2016 r. złożono już 26 145 wniosków, z czego 15 514 złożono osobiście a 10 631 przesłono elektronicznie. Do tej pory wydano 24 528 decyzji przyznających świadczenie oraz 622 decyzji odmownych. Największa wypłacona kwota świadczenia wychowawczego wyniosła 4 500 zł na dziewięcioro dzieci. W Gdańsku w 2016 roku na wypłatę świadczenia wychowawczego przeznaczono ok. 150 mil zł, natomiast do tej pory wypłacono już 96 548 862,91 zł.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w mieście Gdańsk

Przyrost Gdańsk

Powyższy wykres przedstawia przyrost naturalny w Gdańsku od 1995 roku do 2014. Analizując wykres, można zauważyć iż przyrost naturalny przez te lata utrzymuje się w stałym poziomie. Być może dzięki programowi 500 plus za kilka lat przyrost naturalny w Polsce znacznie wzrośnie.