500 plus - Gliwice

W związku z malejącą z roku na rok liczbą urodzeń dzieci w Polsce, powstał program 500+ którego głównym założeniem  jest zachęcenie Polaków do powiększania rodzin.

Dla kogo 500+?

Pieniądze w kwocie 500 zł otrzyma każda polska rodzina na 2 i kolejne dziecko bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Rodziny z jednym dzieckiem będą mogły ubiegać się o otrzymanie tego dodatku tylko wtedy, gdy ich miesięczny dochód nie będzie przekraczał 800 zł netto miesięcznie oraz 1200 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Należy tutaj zaznaczyć, że dodatek ten będzie przysługiwał dziecku tylko do 18 roku życia. Wiele matek samotnie wychowujących swoje dzieci obawia się, że nie zostaną objęte wsparciem. Otóż ustawa przewiduje wypłatę świadczenia dla tej grupy osób. Również rodziny pełniące rolę rodzin zastępczych kwalifikują się do otrzymania dotacji.

Jeśli któryś z rodziców pracuję za granicą i tam pobiera świadczenia na dzieci, to nie przysługuje mu prawo do ubiegania się o 500+.

kwota 500 zł nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku czy innych świadczeń m.in. zasiłki z pomocy społecznej, alimenty, stypendia lub zasiłki macierzyńskie.

Co więcej omawiana kwota 500 zł ma być zwolniona z podatku, więc cała pula trafia bezpośrednio do rodzin i dlatego księgowa Gliwice się nie wzbogaci.

Czy znasz terminy składania wniosków?

Pierwszy okres składania wniosków rozpoczął się 1.IV 2016 roku i będzie trwał do 30.09.2017 roku. Wyklucza to konieczność podwójnego składania wniosków w jednym roku. Wnioski będą musiały być składane co rok. W przyszłym roku okres naboru nowych wniosków rozpocznie się wraz z dniem 01.10.2017 roku i potrwa do 30.09.2018roku.

Osoby które złożyły wnioski w terminie do 30.06. otrzymają wyrównanie za miesiące poprzednie. Nie dotyczy to wniosków złożonych po 01.07. Do programu można przyłączyć się w dowolnym momencie składając we właściwej siedzibie wniosek.

Gdzie składać wnioski w Gliwicach?

Osoby ubiegające się o 500 zł na drugie i kolejne dziecko mogą składać wnioski w następujących placówkach:

  • w szkołach i przedszkolach do których uczęszcza dziecko
  • w GOIN, ul. Zwycięstwa 34 oficyna, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • w siedzibie głównej OPS, ul. Górnych Wałów 9 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00,
  • w filii OPS nr 1, ul. Reymonta 18 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • w filii OPS nr 2, ul. Fiołkowa 26 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • w filii OPS nr 3 – ul. Bojkowska 20 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.

Z kolei wnioski na pierwsze i kolejne dziecko można składać w następujących oddziałach:

  • w siedzibie głównej OPS, ul. Górnych Wałów 9 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00
  • w filii OPS nr 1, ul. Reymonta 18 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • w filiiOPS nr 2, ul. Fiołkowa 26 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • w filli OPS nr 3 – ul. Bojkowska 20 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.

dodatkowo wnioski można przesyłać poczta na adres MOPS-u w Gliwicach, drogą elektroniczna poprzez stronę internetową www.opsgliwice.pl, jak również przez banki i ZUS.

Ile rodzin skorzysta z 500+ w Gliwicach?

Od 01. IV. W Gliwicach zatwierdzono 5995 wniosków z czego ponad połowa napłynęła do instytucji drogą elektroniczną. W tym czasie wydano również 2200 pozytywnych decyzji, czyli średnio 160 decyzji dziennie. Na ten cel wydano już 1 mln 100 zł.

Liczba ludności i przyrost naturalny w Gliwicach w latach 2002-2012

Przyrost naturalny Gliwice

Jak wskazuje załączony wykres, liczba ludności w ostatnich latach w Gliwicach niestety maleje.  Mamy nadzieję że program 500+ przyczyni się do odwrócenia tej tendencji.