Dziecko Grudziądz

Wsparcie w ramach projektu „Rodzina 500+” ma na celu podniesienie liczby urodzeń w Polsce oraz pomoc w wychowaniu oraz zaspokajaniu potrzeb dzieci. Od 2016 roku polskie rodziny otrzymają comiesięczne wsparcie od państwa w wysokości 500zł na dziecko. Jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czy program jest dla każdej rodziny?

Bez dodatkowych warunków, świadczenia będą wypłacane na drugie i kolejne dziecko każdej rodzinie oraz na pierwsze bądź jedyne dziecko w przypadku gdy dochód na członka rodziny nie jest większy od 800 zł netto. Dla rodzin mających dziecko z niepełnosprawnością kwota ta nie może być większa niż 1200zł netto. Pieniądze otrzymywać będzie rodzina co miesiąc, aż do ukończenia przez podopiecznego pełnoletności. Kwota przyznawana jest jednemu z rodziców/opiekunów, zatem w tym przypadku nie jest ważne czy dziecko wychowuje równocześnie matka i ojciec. Warto wiedzieć, że ów 500zł jest nieopodatkowane, zatem projekt nie da zarobku dla osób pracujących jako księgowa Grudziądz.

Według ustaleń rządu, dzieci przebywające w domach dziecka, placówkach opiekuńczo- wychowawczych czy rodzinach zastępczych będą otrzymywać dodatkowe 500 zł co miesiąc do momentu ukończenia 18 lat.

Świadczenia nie wliczają się w dochody rodziny, stąd możliwe jest równoczesne korzystanie z innej pomocy m.in. funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego czy świadczeń w ramach pomocy społecznej. Program nie przysługuje jednak rodzinom które uzyskują pomoc socjalną poza granicami Polski (w państwach UE).

Kiedy można złożyć wniosek?

Składanie wniosków rozpoczęło się z dniem 1 kwietnia 2016r. Osoby które od tego dnia do 1 lipca 2016 roku złożą odpowiednie dokumenty, dostaną zwrot za miesiące kwiecień-czerwiec. Złożenie wniosku w innym terminie (po 1 lipca 2016r) wiąże się z otrzymaniem pieniędzy od miesiąca w którym to zrobiono. Otrzymanie informacji czy osoba posiada prawo do świadczeń oraz wypłata pieniędzy nastąpi w ciągu 3 miesięcy od terminu wnioskowania.

Aby rodzice nie musieli wnioskować o pomoc dwa razy, w 2016 roku okres na jaki przydzielone zostanie świadczenie rozpocznie się z dniem złożenia wniosku do 30 września 2017 roku. W kolejnych latach dokumenty można będzie składać od 1 sierpnia, natomiast prawo do zasiłku wychowawczego przyznawane będzie na okres 1 roku od 1 października do 30 września. Rodzice nowo narodzonych dzieci mogą być spokojni – do programu można dołączyć w każdej chwili.

Gdzie złożyć wniosek w Grudziądzu

Wniosek można złożyć udając się na Pocztę Polską lub w dwóch miejscach na terenie miasta:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

ul. Waryńskiego 34 A,

tel. 56 69 68 700

pon, wt, śr, pt w godz. 7.30-15.30,

wt w godz. 7.30-17

pokoje nr 4 i 5 – na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie

pokoje nr 16 i 17 – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

http://www.mopr.grudziadz.pl

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego

ul. Ratuszowa 1,

Telefon: 56 451 02 25

pon, śr, czw w godz. 7-15.30,

wt w godz. 7.30-16,

pt w godz. 7-13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraz na terenie powiatu grudziądzkiego w miejscach
Grudziądz (gmina) -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Wybickiego 38,
tel. 56 466 34
pok. 13 i 14,
pon, śr, czw w godz. 7.00-15.15
wt 7.00 -16.15,
pt 7.00-13.00

*Gruta 244 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w budynku ośrodka zdrowia),
tel. 56 468 31 18
pon-pt w godz. 7.30-15.30

*Łasin- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Radzyńska 2
tel. (0-56) 466 50 43
pon- pt godz. 7.15 -15.15

*Radzyń Chełmiński- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
tel. 56 688 60 87
pok. 9 , pon- pt w godz. 7.15-15.15;

*Rogóźno- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Rogóźno 91 b, pok. 4,
tel. 56 4688506
pon, śr, czw, pt godz. 7.00 – 14.45,
wt godz. 7.00 – 16.00

*Świecie nad Osą- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
pok. 1, tel. 56 466 19 51
pon- pt w godz. 7.30 – 15.30

Wnioski można złożyć także internetowo na stronach: www.empatia.mrpips.gov.pl, www.pue.zus.pl , www.epuap.gov.pl, oraz w bankach:

Credit Agricole Bank Polska SA

Getin Noble Bank SA,

Bank Ochrony Środowiska SA

Raiffeisen Bank Polska SA

Bank Polski SA

ING Bank Śląski SA

FM Bank PBP SA (Smart Bank)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Pocztowy SA

Bank Millennium SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Alior Bank SA

Bank Zachodni WBK SA

Deutsche Bank SA

Bank Pekao SA

SGB-Bank SA

Bank BPH SA

mBank SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki w Grudziądzu

Szacuje się, że w Polsce do programu przystąpi ok 2,7mln rodzin, natomiast w Grudziądzu przewiduje się, że ze świadczeń skorzysta około 5500-6000 rodzin. Wyliczono, że do 22 kwietnia 2016 do MOPR wpłynęło 4934 wniosków, w tym 1047 drogą elektroniczną. Z kolei już 30 maja 2016r. złożonych zostało 6085 wniosków, natomiast wydano 2567 decyzji, przyznając przez to prawo do świadczeń dla 4683 dzieci.

W Grudziądzu liczba urodzeń w latach 2010-2014 na początku malała, jednak wraz z 2013 roku nieznacznie zaczęła wzrastać. Z kolei przyrost naturalny dla miasta Grudziądz jest dodatni. Czas pokaże, czy program „Rodzina 500+” podniesie statystyki dotyczące liczby urodzeń w mieście.

Przyrost naturalny – Grudziądz

Przyrost naturalny Grudziądz