Dziewczynka Jastrzębie-Zdrój

W ramach programu „Rodzina 500+” rodzice będą otrzymywać pomoc od państwa w wysokości 500zł miesięcznie do czasu ukończenia przez dziecko pełnoletności. Rząd twierdzi, że to pierwsze tak szerokie i dalekosiężne wsparcie finansowe udzielane przez państwo. Jego celem jest poprawa warunków życiowych rodzin oraz wzrost liczby dzietności.

Czy „500+” jest dla wszystkich rodzin?

Rodziny, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800zł (netto) dostaną obiecane przez rząd 500zł na pierwsze bądź jedyne dziecko. W sytuacji, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością, dochód ten nie może przekroczyć 1200zł (netto) na osobę. Natomiast próg dochodowy nie obowiązuje na drugie i kolejne dziecko- kwota zostanie wypłacona bez względu na dochody. Świadczenia przydzielane są na jednego rodzica, bez względu czy dziecko wychowywane jest w pełnej rodzinie.

Dla osób pracujących jako księgowa Jastrzębie-Zdrój nie mamy dobrych wieści. Od kwoty 500zł nie będą odprowadzane podatki czy składki, w związku z tym program nie doda pracy biurom księgowym.

Jeśli chodzi o dzieci wychowujące się w domach dziecka, rodzinach zastępczych czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, państwo daje dodatkowe wsparcie o wysokości 500zł, również przyznawane co miesiąc do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W tej sytuacji nie ma progu dochodowego.

Odnośnie innych świadczeń dla rodziny, program „500+” nie stanowi przeszkody, gdyż świadczenie nie wlicza się do dochodów, W związku z tym rodziny mogą równocześnie starać się pozyskać pomoc np. z funduszu alimentacyjnego bądź dodatków mieszkaniowych.

Odmiennie jest w sytuacji, gdy rodzic pobiera świadczenia za granicą. Nie ma wtedy możliwości aby uzyskał także pomoc z programu „500+”.

Kiedy można złożyć wniosek?

O pomoc można wnioskować od 1 kwietnia 2016 roku. Istotny jest fakt, iż złożenie dokumentów w terminie 1 kwietnia-1 lipca 2016 roku równa się z wypłaceniem wyrównania za miesiące kwiecień-czerwiec. Za wnioski złożone po 1 lipca 2016r. nie będzie przysługiwać wyrównanie, a pieniądze wypłacone zostaną od miesiąca w którym wniosek złożono. Informacja zwrotna o prawie do zasiłku, składający otrzyma w czasie 3 miesięcy od momentu wnioskowania.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na rok czasu od 1 października do 30 września, a wnioski można składać od 1 sierpnia. Wyjątkiem zatem jest rok 2016 w którym świadczenie przyznawane jest od momentu złożenia wniosku do 30 września 2017 roku.

Miejsca składania wniosków

  • Osobiście w miejscach stacjonarnych:
Poczta Polska wysyłając wniosek na  adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60

tel. 32 4785 100

godz. przyjęć:

od pon do śr w godz. od 7.30 do 15.00,

czw od 7.30 do 17.00,

pt od 7.30 do 14.00.

*Dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko

hala widowiskowo-sportowa,

al. Jana Pawła II 6

tel. 32 476 12 01

godz. przyjęć:

od pon do śr w godz od 7.30 do 15.00, czw od 7.30 do 17.00,

pt od 7.30 do 14.00.

*Dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko

 Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych,

ul. Zielona 20A

tel.32 4751638

godz. przyjęć:

od pon do śr w godz od 7.30 do 15.00,

czw od 7.30 do 17.00,

pt od 7.30 do 14.00.

*Dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i pobierających zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny

 

Getin Noble Bank SA,

Credit Agricole Bank Polska SA

Raiffeisen Bank Polska SA

Bank Ochrony Środowiska SA

ING Bank Śląski SA

Bank Polski SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

FM Bank PBP SA (Smart Bank)

Bank Millennium SA

Deutsche Bank SA

Alior Bank SA

SGB-Bank SA

mBank SA

mBank SA

Bank Pocztowy SA

Bank Zachodni WBK SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Pekao SA

Bank BPH SA

Jastrzębie Zdrój a statystyki

Na obszarze całego kraju w programie weźmie udział blisko 2,7mln rodzin. W Jastrzębiu Zdroju pieniądze dostaną 402 rodziny co daje kwotę łącznie 518 tys. Do 6 maja 2016r. wnioski złożyły 4572 osoby, w tym drogą elektroniczną 1356, natomiast w wersji papierowej 3216.

Jak widać na wykresie liczba urodzeń w Jastrzębiu-Zdroju z roku na rok maleje. Przyrost naturalny jest jednak dodatni. Czy „500+” zmieni coś w tej kwestii to się dopiero okaże.

Liczba urodzeń oraz przyrost naturalny – Jastrzębie-Zdrój

Przyrost naturalny Jastrzebie-Zdrój