Dzieci

Comiesięczne 500zł otrzymane od państwa, rodzice lub opiekunowie będą mogli wydać na potrzeby dziecka związane z jego nauką i wychowaniem. MRPiPS oświadcza, iż jest to wsparcie długofalowe, mające na celu zwiększenie przyrostu naturalnego w Polsce.

Dla kogo przeznaczone są pieniądze?

Świadczenie 500zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka, dostanie każdy rodzic na drugie i każde kolejne dziecko (nie uwzględniając uzyskiwanych dochodów). Na pierwsze dziecko czyli także jeśli chodzi o jedynaków, opiekunowie dostaną pieniądze w przypadku gdy dochód przeznaczony na jednego członka rodziny nie przekracza 800zł. Inny próg dochodowy mają opiekunowie wychowujący niepełnosprawne dziecko, wtedy kwota na jednego członka rodziny nie może przekraczać 1200zł. Kwota 500zł jest nieopodatkowana w związku z tym żadna księgowa Jelenia Góra nie zarobi w tej kwestii. Odnośnie samego wniosku – niezależnie czy dziecko wychowuje pełna rodzina czy jeden z rodziców/opiekunów, 500zł przyznawane jest wyłącznie na wniosek jednego z nich.

Dodatkowe profity o wartości 500zł, państwo przyznaje na dzieci wychowujące się w domach dziecka, rodzinach zastępczych czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pieniądze przyznawane są również do czasu skończenia przez dziecko 18 roku życia, jednak nie wymagany jest żaden próg dochodowy.

Cenną informacją dla rodziców pobierających świadczenia socjalne w krajach Unii Europejskiej jest fakt, że w tej sytuacji nie mogą równocześnie starać się o pomoc finansową w ramach „500+”.

Inaczej jest w przypadku osób ubiegających się o inną pomoc socjalną w Polsce. Z racji, że korzystanie z programu „Rodzina 500+” nie wlicza się do dochodu, istnieje możliwość ubiegania się przez zainteresowanych o pomoc z innych projektów m.in. takich jak: dodatek mieszkaniowy lub świadczenia rodzinne.

Terminy składania wniosków

Wraz ze startem programu rozpoczął się nabór wniosków. Obecnie do programu można przyłączyć się w dowolnym momencie pamiętając, że wypłata zostanie dokonana od miesiąca w którym wpłynął wniosek. Natomiast rodzice, którzy zdążyli złożyć wniosek w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r, otrzymali trzy miesięczne wyrównanie świadczenia. Pierwszy nabór wniosków zakończy się 30.09.2017 r. Kolejny rozpocznie się od 01.10. i potrwa do 30.09.2018 r. Rodzice zobowiązani są do corocznego wnioskowania.

Jak i gdzie składać wnioski w Jeleniej Górze:

Wnioski można składać bezpośrednio w poszczególnych miejscach:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Pawła II nr 7, pokój 12 i 13
tel. 75 64 93 933
godz: pon-pt 8:00-15:00.

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Innym sposobem nadesłania wniosku jest skorzystanie z portali: www.empatia.mrpips.gov.pl, www.pue.zus.pl www.epuap.gov.pl, bądź drogą elektroniczną korzystając z banków:

Credit Agricole Bank Polska SA

Getin Noble Bank SA,

Bank Ochrony Środowiska SA

Raiffeisen Bank Polska SA

Bank Polski SA

ING Bank Śląski SA

FM Bank PBP SA (Smart Bank)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Pocztowy SA

Bank Millennium SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Alior Bank SA

Deutsche Bank SA

Bank BPH SA

SGB-Bank SA

Bank Pekao SA

mBank SA

Bank Zachodni WBK SA

 

500+ a statystyki w Jeleniej Górze?

W Jeleniej Górze uprawnionych do skorzystania z programu „Rodzina 500 plus” jest 18 366 rodzin. Z informacji przesłanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki wynika, że do 31 sierpnia 2016 r. w Jeleniej Górze złożono 4 394 wniosków i wydano 4 124 decyzji. Na świadczenie wychowawcze wypłacono już 13 072 152 natomiast budżet przewidziany na 2016 rok wynosi 23 649 000 zł. Większość mieszkańców Jeleniej Góry jest przekonana, że wprowadzanie programu „Rodzina 500 plus” było bardzo korzystne dla społeczeństwa.

Przyrost naturalny – Jelenia Góra

Przyrost naturalny Jelenia Góra

Na wykresie przedstawiono przyrost naturalny w Jeleniej Górze w latach 2010-2014. Z wykresu wynika, iż od 2011 roku przybiera on tendencję rosnąca. Być może dzięki programowi „Rodzina 500+” statystyki wzrosną jeszcze bardziej.