Niemowle Katowice

Co kryje się pod hasłem 500+?

„Program 500 plus” to nowy projekt rządu który obowiązuje od 1.IV.2016 r.. Jego założeniem jest przyczynienie się do zmniejszenia ubóstwa w Polsce oraz wzrost dzietności w naszym kraju.

Dla kogo 500 plus w Katowicach?

O pieniądze z programu mogą ubiegać się rodziny na każde 2 lub kolejne dziecko w rodzinie, jeśli nie ukończyło 18 roku życia. Na pierwsze dziecko 500 zł również przysługuje pod warunkiem, że dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł netto, lub 1200 zł netto w sytuacji, gdy mamy dziecko niepełnosprawne. Pojawiły się wątpliwości, co z osobami samotnie wychowującymi dzieci, lub z rodzicami pełniącymi rolę rodzin zastępczych. Otóż, ustawa przewiduje wsparcie również tej grupy osób. W sytuacji, gdy dziećmi opiekują się rodzice naprzemiennie, o świadczenie może starać się każde z rodziców osobno. Wówczas, kwota 500 zł będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni sprawowania opieki nad dzieckiem przez każde z rodziców.

Cudzoziemcy jak również osoby pracujące za granicą, mogą ubiegać się o pieniądze pod warunkiem, że wykażą, że nie pobierają tego typu świadczeń w miejscu gdzie wykonują pracę zarobkową. Należy tutaj przypomnieć, że ów 500 zł, nie podlega opodatkowaniu, w związku z czym Księgowa Katowice nie będzie czerpać profitów z tego tytułu.

Terminy składania wniosków w Katowicach

Pierwsze wnioski o 500 zł rodzice zaczęli składać od 1.04.2016r. Opiekunowie, którzy zdążyli złożyć wniosek do 1 lipca 2016 roku, otrzymali wyrównanie za 3 miesiące tj. od kwietnia. Wnioski złożone po 1 lipca nie uprawniają do wyrównania za wcześniejsze miesiące. Pierwszy okres składania wniosków rozpoczął się 1.04.2016 roku i potrwa do 30.09.2017 roku. Jest on nieco wydłużony w porównaniu do kolejnego okresu, który będzie obowiązywał od 1.10. do 30.09. następnego roku kalendarzowego. Ten zabieg ma zlikwidować konieczność składania dwóch wniosków w bieżącym roku.

Gdzie składać wnioski w Katowicach?

Wnioski w Katowicach można składać w punktach MOPS zlokalizowanych w mieście przy ul:

  • Andrzeja 10,
  • Warszawskiej 42,
  • Oblatów 24,
  • Gliwickiej 96,
  • Dębowej 16c,
  • Czecha 2,
  • Świdnickiej 35,
  • Łętowskiego 6a,
  • Krakowskiej 138,
  • Jagiellońskiej 17.

Punkty czynne są w poniedziałki od godziny 10:00 do 16:45, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9:30 do 14.30.

Dodatkowo druki możemy złożyć w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Kotlarza 10b w godz. od 15.30 do 18, w urzędomatach w Silesia City Center, w CH 3 Stawy, CH Dąbrówka, Auchan a także w Urzędzie Miasta mieszczącego się przy ulicy Francuskiej.

Istnieje możliwość przesłania wypełnionych wniosków tradycyjną pocztą na adres: MOPS ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice z dopiskiem „Wniosek 500 plus”, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Emp@tia, systemu ZUS i przez bankowość elektroniczną.

 

500 plus” a statystyki w Katowicach

Z danych przesłanych przez MOPS w Katowicach wynika, że do dnia 23.09.2016 r. złożono 16 747 wniosków, w tym 10 907 wpłynęło w formie papierowej a 5 840 w wersji elektronicznej. Do otrzymania wsparcia w ramach „Programu 500 plus” kwalifikuje się 15 876 rodzin w tym 20 439 dzieci. Do tej pory wydano 16 075 decyzji, 365 oczekuje na rozpatrzenie.

MOPS w Katowicach przeznaczył na powyższe świadczenie już 56 103 623,46 zł. Najwyższa wypłacona kwota dla 1 rodziny wynosi 4000zł/miesięcznie.

Przewidywany budżet na 2016 rok dla Katowic na „Program rodzina 500 plus” wynosi 85 413 187 zł.

 

Liczba ludności i przyrost naturalny Katowic w latach 2002-2012

Przyrost naturalny Katowice

Jak widać z danych przedstawionych na wykresie, liczba urodzeń w ostatnich latach w Katowicach malała. Nie jest to sytuacja zadowalająca. Miejmy nadzieję, że dzięki „Programowi 500 plus” ta negatywna tendencja się odwróci i zacznie zwiększać się liczba dzieci w Polsce.