Dziecko Kraków

Od 1 kwietnia 2016  ruszył program państwowy wspierający polskie rodziny. Jego głównym założeniem jest zachęcenie kobiet do rodzenia dzieci.

Kto skorzysta z „Programu 500 plus” w Krakowie?

Według założeń projektu, z rządowego wsparcia skorzystają rodziny z co najmniej 2 dzieci. Rodzice będą mogli pobierać świadczenie do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Dotyczy to również opiekunów prawnych dzieci, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Każda z rodzin otrzyma 500 zł netto na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość osiąganych dochodów. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem, aby móc otrzymać powyższe wsparcie dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł netto. Kwota będzie wypłacana co miesiąc.

Nieco inaczej ma się sytuacja, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W takim przypadku kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Trzeba pamiętać, że 500 zł nie przysługuje rodzinie, która pobiera świadczenie za granicą. W takim przypadku zagraniczny organ informuje właściwe polskie urzędy o fakcie pobierania w tamtejszym kraju zasiłku. Co ważne, cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Polski mogą skorzystać z tego wsparcia na takich samych zasadach co obywatele polscy.

Od pobranego świadczenia nie pobiera się podatku, w związku z czym cała kwota trafia do rodzinnego budżetu. Przyznawane pieniądze są nieopodatkowane, dzięki czemu program ten nie przyniesie dodatkowych korzyści dla osób pracujących jako księgowa Kraków.

Termin składania wniosków w Krakowie.

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się z dniem 01.04.2016 r., a więc wraz z wejściem w życie Ustawy. Pierwsza transza wypłat nastąpiła w lipcu. W związku z czym osoby, które zdążyły złożyć wniosek do 30.06. otrzymały wyrównanie za 3 poprzednie miesiące a więc od kwietnia. Aktualnie wnioski można składać na bieżąco do każdego 10-tego dnia miesiąca.

Okres rozliczeniowy dla osób korzystających z programu będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wyjątek stanowi pierwszy okres, który trwa od 01.04.2016 r. i potrwa do 30.09.2017 r.

Gdzie złożyć wnioski w Krakowie?

W Krakowie wnioski o wypłatę 500 zł można składać w następujących punktach:

  • ul. Radzikowskiego 37

  • ul. Na Kozłówce 27
  • oś. Szkolne 34,

Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ponadto wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając na adres z jednej z powyższych lokalizacji lub drogą elektroniczną. W tym przypadku należy posiadać zaufany profil ePUAP. Dodatkowo do programu przyłączyły się banki i za ich pośrednictwem można także złożyć wniosek.

Niezbędne informacje zamieszczone są także na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl.

Kraków statystycznie.

Z danych udostępnionych przez Unię Metropolii Polski, na dzień 31.08.2016 r. w Krakowie

w ramach programu „Rodzina 500 plus” złożono 47 840 wniosków. Wydano 42 015 decyzji.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Krakowie

Przyrost naturalny Krakow

W ciągu ostatnich lat w Krakowie można było zauważyć tendencje spadkową jeśli chodzi o urodzenia. 3 ostatnie lata utrzymują się na tym samym poziomie. Jednak zauważamy niewielki wzrost przyrostu naturalnego. Mamy nadzieję, że obecne wsparcie w postaci 500 zł przyczyni się do utrzymania tendencji wzrostowej.