Dziecko Łódź

Państwo aby pomóc w wychowaniu dzieci uchwaliło ustawę zwaną „Rodzina 500 plus”. Ma ona przyczynić się do zlikwidowania ubóstwa wśród rodzin i jednocześnie zachęcić polskie kobiety do decydowania się na kolejne dzieci.
Kto skorzysta z „Programu 500 plus” w Łodzi?

Świadczenie w kwocie 500 zł netto będzie przekazywane każdej rodzinie (po uprzednim złożeniu wniosku), jeśli dochód nie będzie wyższy niż 500 zł netto na jedną osobę. Z tego przywileju będą mogły skorzystać dzieci jedynie do osiągnięcia przez nich pełnoletności, czyli do ukończenia 18 roku życia. Istnieje możliwość otrzymania 500 zł na 1-sze dziecko, gdy dochód rodziny nie przekroczy 800 zł netto na 1 osobę lub 1200 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Do otrzymania kwoty 500 zł będą uprawnieni rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Matki jak również ojcowie samotnie wychowujący dzieci, otrzymają dodatek nawet w sytuacji, gdy nie mają przyznanych alimentów na dziecko. Jeśli obywatel polski pracuje za granicą, ale nie pobiera tam podobnego świadczenia, to ma on prawo ubiegać się o wypłatę 500 zł w Polsce.

Cała kwota 500 zł jest kwotą nie opodatkowaną, więc księgowa Łódź nie ma możliwości z niej skorzystać.

Kiedy można złożyć wniosek w Łodzi?

Możliwość składania wniosków nastąpiła wraz z dniem 01. 04.2016 roku i potrwa do 30.09.2017 roku. Nie oznacza to, że w kolejnych latach nie będą wypłacane już świadczenia. Druga tura wniosków ruszy 01.10.2017 roku i potrwa do 30.09.2018 roku.

Ponadto wnioski można składać w ciągu całego roku. Osoby, które zdążyły złożyć wniosek do 30.06. otrzymały wyrównanie za 3 poprzednie miesiące. Natomiast od 01.07. pieniądze będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek.
Gdzie złożyć wnioski w Łodzi?

Wnioski o 500 zł można składać w następujących placówkach:

  • Centrum Świadczeń Socjalnych ul. Urzędnicza 45, w godzinach pracy
  • Centra Obsługi Mieszkańców UMŁ ( dawne delegatury), w godzinach pracy

Dodatkowo wnioski można składać za pośrednictwem portalu EMP@TIA, banków oraz platformy PUE ZUS. Wnioski można wysłać też tradycyjna pocztą.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 042 638 44 44 lub wchodząc na stronę www.lodz.pl/500plus.

Łódź statystycznie

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2016 rok w Łodzi w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” liczba dzieci, które otrzymają 500 złotych szacowana jest na 44 340.
Mieszkańcy Łodzi w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia br. złożyli 38 362 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego organ wydał w sprawie 33 769 decyzji.

Kwota środków przeznaczonych w 2016 roku na realizację programu „Rodzina 500 plus” dla Miasta Łodzi wynosi 183 194 366 złotych, natomiast środki przekazane do końca września br. wynoszą 140 531 908, 94 zł.

 

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w  Łodzi

Przyrost Łódź

W ciągu ostatnich lat liczba urodzeń w Łodzi zanotowała niewielki spadek. Jak wynika z wykresu od 2014 roku zauważamy tendencję zwyżkową. Pozostaje nam mieć nadzieję, że „Program 500 plus” dodatkowo przyczyni się do wzrostu liczy urodzeń w tym mieście.