Dziecko Lublin

Kto w Lublinie otrzyma 500+?

Z programu 500+ skorzystają rodziny z co najmniej dwójką dzieci, bez względu na to, jakie dochody osiągają. W przypadku, gdy rodzina posiada jedno dziecko, może ubiegać się o świadczenie tylko wtedy, gdy dochód nie będzie wyższy od 800 zł netto na jedną osobę w rodzinie. Inaczej troszeczkę wygląda sytuacja, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W takim przypadku świadczenie przysługuje wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na jednego członka w rodzinie jest niższy niż 1200 zł netto.

Dodatek pieniężny w postaci 500 zł, dzieci mogą pobierać do momentu ukończenia 18 roku życia. Wypłata pieniędzy z „Programu 500 plus” jest również przewidziana dla rodzin zastępczych. W przypadku osób po rozwodzie, dodatek otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji opieki naprzemiennej, kwota 500 zł jest dzielona pomiędzy dwóch rodziców.

Również cudzoziemcy kwalifikują się do wsparcia pieniężnego w postaci 500 zł. Jednym z warunków jaki muszą spełnić oprócz konieczności złożenia wniosku, jest niepobieranie tego świadczenia w ich rodzinnym kraju.

Pieniądze z „Programu 500 plus” nie podlegają opodatkowaniu, co powoduje że księgowa Lublin nie będzie czerpać profitów z tego tytułu.

Kiedy można złożyć wniosek w Lublinie?

Wnioski urzędy zaczęły przyjmować od 01.IV.2016 roku. Pierwszy okres zakończy się 30.09.2017 roku. Osoby, które zdążyły złożyć wniosek do końca czerwca bieżącego roku, otrzymały wyrównanie za 3 poprzednie miesiące tj. od kwietnia.

Kolejny okres będzie trwał od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku. Świadczenia będą przyznawane na rok. Po upłynięciu tego terminu, rodzice zobowiązani będą złożyć kolejne wnioski. Do programu można przystąpić w każdym momencie. Pieniądze będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek.

Gdzie w Lublinie złożyć wnioski?

Od lipca wnioski w Lublinie można składać wyłącznie w MOPR mieszczącym się przy ul. Zemborzyckiej 88-92.

Wnioski nadal można składać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem internetu poprzez dostępne portale, platformę ZUS oraz za pomocą bankowości elektronicznej.

Lublin statystycznie:

Z danych przesłanych przez MOPR w Lublinie, w samym mieście programem „500 plus” objętych jest 19 835 rodzin na 28 434 dzieci. Do 23.09.2016 roku zostało złożonych 22 325 wniosków i wydano 22 408 decyzji. W ramach programu na świadczenia wypłacono już ok. 84,5 mln zł.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Lublinie

Przyrost naturalny Lublin

W ostatnich latach liczna urodzeń w Lublinie malała. Od 2014 roku zauważalny jest nieznaczny wzrost. Trzeba mieć nadzieje, że „Program 500 plus” spowoduje jeszcze większą tendencję zwyżkową.