Dziecko Poznań

„Program 500 plus” to nowy projekt rządu wspierający polskie rodziny. Jego najważniejszym założeniem jest finansowa pomoc dla rodzin wychowujących dzieci. Dzięki otrzymanym pieniądzom opiekunowie mogą pokryć wydatki związane z wychowaniem dzieci.

Dla kogo program 500+ w Poznaniu?

„Program Rodzina 500 plus” przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych. Każda rodzina otrzyma 500 zł na 2 i kolejne dziecko. W tym przypadku nie ma znaczenia wielkość dochodów osiąganych przez rodziców. Nasuwa się wówczas pytanie, co z rodzinami które posiadają tylko jedno dziecko? Czy im nie przysługuje w takim przypadku świadczenie? Otóż, rodziny mające na wychowaniu tylko jednego potomka mogą zostać objęte wsparciem, pod warunkiem, że ich dochód nie przekracza 800 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę.

Jeżeli w rodzinie występuje dziecko niepełnosprawne kwota ta podwyższona jest do 1200 zł.

Zasiłek można pobierać tylko do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W przypadku rodzin po rozwodzie zasiłek otrzyma ten z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Również opiekunowie prawni czy domy dziecka mogą ubiegać się o dotację z powyższego programu.

Kwota 500 zł nie jest kwotą opodatkowaną dlatego cała suma zasila rodzinny budżet. Również nie bierze się jej pod uwagę w sytuacji, gdy chcemy ubiegać się o fundusz alimentacyjny, świadczenia z pomocy społecznej czy świadczenia rodzinne.

Warto pamiętać, że pobieranie tego typu zasiłku za granicą zwalnia rodziców do ubiegania się o pieniądze w Polsce!

Terminy składania wniosków w Poznaniu

Program ruszył wraz z dniem 01.04.2016r. Osoby, które zdążyły złożyć wniosek do 30.06. br. otrzymały wyrównanie za miesiące wstecz tj. od kwietnia.

Aktualnie wnioski można składać na bieżąco we właściwych jednostkach. Wniosek będzie trzeba składać co roku. Pierwszy okres trwa do 30.09.2017 roku. Z kolei kolejny termin rozpocznie się 01.10.2017 r. i potrwa do 30.09.2018 r. Aby uzyskać więcej informacji, warto zasięgnąć porad od księgowa Poznań.

Gdzie złożyć wnioski w Poznaniu?

W Poznaniu wnioski 500 plus można złożyć w :

  • Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz przy ul. Małachowskiego10,

  • MOPR przy ul. Czernikowskiej 18

Wnioski można składać drogą elektroniczną, wysyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bankowości elektronicznej oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Poznań statystycznie

Poznań liczy 39 090 dzieci uprawnionych do skorzystania z „Programu 500 plus”. Rodzice złożyli 32 634 wnioski. W urzędzie wydano 31 724 decyzje. W Poznaniu wypłacono 122 055 776 zł na realizację tego programu.

Powyższe dane pochodzą z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Poznaniu

Przyrst naturalny Poznań

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że liczba urodzeń w Poznaniu w ciągu ostatnich lat miała tendencję malejącą. Przyrost naturalny także malał. Miejmy nadzieję, że dzięki „Programowi 500 plus” sytuacja ta odwróci się w przeciwnym kierunku.