Dziewczynka Przemyśl

Jak informuje Ministerstwo, wypłaty są sukcesywnie realizowane, część pieniędzy trafiła już do rodzin.

Czy 500zł należy się wszystkim rodzinom?

Projekt zakłada, że 500zł dostaną wszystkie rodziny na drugie oraz kolejne dziecko (bez względu na dochody), natomiast na pierwsze (w tym również jedynacy) zależne to będzie od dochodów. Próg dochodowy w tej sytuacji wynosi 800zł netto/osobę w rodzinie. Większy dochód czyli 1200zł netto/osobę, może mieć rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko. Obiecane przez państwo 500zł jest kwotą nieopodatkowaną dlatego żadna księgowa Przemyśl nie pozyska przez to dodatkowych funduszy.

Rodzice zastępczy oraz opiekunowie prawni dzieci wychowujących się w domach dziecka czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, otrzymają dodatkowe 500zł na każde dziecko niezależnie od dochodów. Pieniądze na dziecko rodzic otrzyma również do czasu ukończenia pełnoletności.

Ponieważ wypłacane 500zł nie jest wliczane do dochodu, korzystanie z programu nie wyklucza się w przypadku gdy rodzina stara się uzyskać lub pobiera inne świadczenia socjalne np. dodatek mieszkaniowy czy świadczenia w ramach pomocy socjalnej. Inną sytuacją jest ta gdzie rodzina korzysta ze świadczeń socjalnych w państwach Unii Europejskiej. Nie może ona wtedy ubiegać się równocześnie o pieniądze z programu „Rodzina 500+”.

Terminy składania wniosków

Rodzice, którzy zdążyli złożyć wniosek w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r, otrzymali trzy miesięczne wyrównanie świadczenia. Natomiast Ci, którzy złożyli wniosek po dniu 1 lipca 2016 r. zostanie przyznane świadczenie od miesiąca, w którym wpłynął dany wniosek. Jeśli przystąpienie do programu nastąpi w 2016 roku, decyzja orzekana jest na czas od momentu jej podjęcia do 30 września 2017 roku. W późniejszych latach będzie ona podejmowana na rok czasu od 1 października do 30 września, a możliwość złożenia wniosków nastąpi już od 1 sierpnia. Dobrą wiadomością jest ta, że do projektu można dołączyć w każdym momencie, dlatego rodzice nowo narodzonych dzieci nie będą musieli czekać do dnia 1 sierpnia.

Miejsca składania wniosków w Przemyślu

Osobiście wniosek należy składać w dwóch miejscach:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leszczyńskiego 3
pon, śr, czw, pt -w godz. 7.30-18.00
wt – w godz. 8.00-18.00
tel. (16) 675-21-61, 675-05-60
http://www.mops.przemysl.pl/
http://parr.pl

oraz istnieje możliwość złożenia dokumentów przez pośrednictwo Poczty Polskiej.
Wnioskować można również internetowo na stronach: empatia.mrpips.gov.pl ,www.pue.zus.pl , www.epuap.gov.pl, oraz przez banki:

Credit Agricole Bank Polska SA

Getin Noble Bank SA,

Bank Ochrony Środowiska SA

Raiffeisen Bank Polska SA

FM Bank PBP SA (Smart Bank)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Alior Bank SA

Bank Pekao SA

 SGB-Bank SA

mBank SA

Bank Polski SA

ING Bank Śląski SA

Bank Pocztowy SA

Bank Millennium SA

Bank Zachodni WBK SA

Deutsche Bank SA

Bank BPH SA

Statystyki w Przemyślu

W Przemyślu uprawnionych do skorzystania z programu „Rodzina 500 plus” jest 4 083 rodzin. Z informacji przesłanych przez Rzeszowski Urząd Wojewódzki wynika, że do 27 września 2016 r. w Przemyślu złożono 4 139 wniosków i wydano 4 023 decyzje. Na świadczenie wychowawcze wypłacono już 16 072 185,60 zł, natomiast budżet przewidziany na 2016 rok wynosi 24 362 016 zł. Największa wypłacona kwota świadczenia wychowawczego wyniosła 4 500 zł na dziewięcioro dzieci.

Dynamika przyrostu naturalnego – Przemyśl

Przyrost naturalny PrzemyślAnalizując okres 2010-2014 oraz liczbę urodzeń w tym czasie, szacuje się, że co roku rodzi się w Przemyślu ponad 500 noworodków. Przyrost naturalny jest dodatni i od 2013 roku znacznie wzrósł. Być może dzięki programowi „Rodzina 500+” będzie jeszcze bardziej rosnąć. Większość mieszkańców Przemyśla jest przekonana, że wprowadzanie tego programu było bardzo korzystne dla społeczeństwa.