Dziewczynka radom

Parlament wychodząc naprzeciw społeczeństwu wprowadził ustawę mającą wspomóc polskie rodziny. Jej celem jest poprawa sytuacji materialnej rodzin wychowujących dzieci oraz przyczynienie się do zwiększenia liczby urodzeń dzieci w Polsce.

Dla kogo 500+ w Radomiu?

Kwotę w wysokości 500 zł może otrzymać każda rodzina z co najmniej dwójką dzieci. Nie ma w tym przypadku kryterium dochodowego. Osoby z jednym dzieckiem mogą ubiegać się o zasiłek w sytuacji, gdy ich dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto. W przypadku dzieci niepełnosprawnych kwota ta jest podwyższona do 1200 zł netto. Zasiłek będzie można pobierać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie pobierać mogą również opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Dzieci adoptowane skorzystają ze świadczenia na takich samych warunkach co dzieci biologiczne.

500 zł jest kwotą zwolnioną z opodatkowania, w związku z czym cała jej suma trafia do rodziny. Warto jednak pamiętać, że osobom pracującym za granicą i tam pobierającym świadczenie nie przysługuje powyższy zasiłek w Polsce. Więcej informacji w tym zakresie zapewni księgowa Radom.

Terminy składania wniosków 500+ w Radomiu?

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się z dniem 01.04.2016r. Osoby, które zdążyły złożyć wnioski do 01.07.2016r. otrzymały wyrównanie za poprzednie miesiące tj. od kwietnia do czerwca. Aktualnie świadczenie wypłacane będzie od miesiąca, w którym wpłynie wniosek.

Wnioski trzeba będzie składać co rok. Pierwszy okres rozliczeniowy potrwa do 30.09.2017r. Kolejny rozpocznie się 01.10.2017r. i zakończy się 30.09.2018r.

Gdzie składać wnioski 500+ w Radomiu?

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku, mogą to zrobić w jednym z wymienionych poniżej punktów:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 134, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, telefon 48 3608701

  • Zespół Pracy Socjalnej, ulica Grabowa, w godzinach 7.30 – 15.30

  • Słoneczny Dom, ulica Dzierzkowska 9, w godzinach 7.30 – 15.30

  • Zespół Pracy Socjalnej, ul. Królowej Jadwigi 9, ul. Głównej 10 oraz Reja 5, w godzinach 7.30 – 15.30

  • Caritas ul. Kościelna 14, w godzinach 8:00 – 15:30.

Ponadto, wnioski można wysłać za pomocą tradycyjnej poczty lub droga internetową wysyłając na adres https://wnioski.mpips.gov.pl. Można także skorzystać z zaufanego profilu ePUAP oraz systemu udostępnionego przez banki.

W Radomiu do programu przyłączyli się m.in.

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Kancelaria Expert,

Galeria Słoneczna,

BOMAR 2 Sp. J. Salony łazienek

Foto BiM,

Pralnia 5asec,

TakTutanio.pl,

Vision Center Rafał Paluch.

Zakład Optyczny Zdzisław Płaskociński

Oprócz powyżej wymienionych jednostek do programu zgłosiło się wiele innych firm z różnych branż.

Ile rodzin skorzysta z programu 500+ w Radomiu?

Radom w 2016 roku otrzymał 80 980 465 zł na realizację powyższego programu. Z danych na koniec 31.07. 2016 r. wynika, że na ten cel do tej pory przeznaczono 39 982 120 złotych. Szacuje się, że w Radomiu uprawnionych do skorzystania jest 20 563 dzieci. Wpłynęło 15 491 wniosków. Liczba dzieci pierwszych, którym przyznano świadczenie wynosi 9 261. Wydano 14 718 decyzji. Jak na razie nie ma podstaw do zmiany formy wypłat na rzeczową. Do tej pory najwyższa kwota miesięcznego świadczenia dla 1 rodziny w Radomiu to 3,5 tys. zł.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Radomiu

Przyrost naturalny Radom

Przedstawiony wykres pokazuje że liczba urodzeń w ciągu ostatnich lat w Radomiu maleje. Przyrost naturalny spada. Czy program 500+ odmieni te sytuację? Trzeba mieć nadzieję, że przyczyni się do zwiększenia liczy urodzeń w Radomiu.

Karta Dużej Rodziny w Radomiu

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z co najmniej trójką dzieci. Oczywiście, dotyczy to także rodzin zastępczych czy domów dziecka. Warto skorzystać z programu i wyrobić sobie kartę, gdyż za jej pośrednictwem przysługuje wiele zniżek oferowanych nie tylko przez państwowe jednostki, ale także przez firmy. Dzięki temu można skorzystać np. z bezpłatnych porad prawnych, 20% rabatów na odzież, zniżki na bilety do kina, na usługi pralnicze.

Jeśli chodzi o same odczucia mieszkańców Radomia na temat programu 500+ to odczucia są pozytywne. Większość osób jest zadowolona że istnieje taka forma wsparcia.