Dziecko Ruda Śląska

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że od 2016 roku, wejdzie w życie program pomocy dla rodzin z dziećmi „Rodzina 500+”.  Program ma na celu również zachęcenie rodziców do zdecydowania się na powiększenie rodziny. Otrzymane pieniądze rodzice będą mogli przeznaczyć na wydatki związane z wychowaniem dzieci.

Kto otrzyma „500+”?

O pomoc finansową mogą się starać rodzice bądź opiekunowie prawni na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziny. Kwota będzie wypłacana co miesiąc do momentu ukończenia przez podopiecznego 18 roku życia. Z kolei jeśli chodzi o pierwsze dziecko (oraz jedynaków), pieniądze otrzymają rodziny, gdzie dochód nie przekracza kwoty 800zł na jednego członka rodziny bądź w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem -1200zł. Wniosek rozpatrywany jest na prośbę jednego z rodziców/opiekunów, bez względu na to czy dziecko wychowuje się z obojgiem rodziców. Informacją godną uwagi jest fakt, iż wypłacane pieniądze są nieopodatkowane, dlatego też księgowa Ruda Śląska nie będzie mieć z tego powodu dodatkowych profitów.

Dodatkowe 500zł co miesiąc należy się opiekunom dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka czy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kwota ta przyznawana jest niezależnie od dochodów, także do 18 roku życia dziecka.

Ważną informacją dla rodziców pracujących za granicami Polski (w państwach UE)

W przypadku korzystania z pomocy socjalnej za granicą, nie mają oni możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach programu „Rodzina 500+”. Natomiast jeśli chodzi o rodziny które starają się o pozyskanie świadczeń z innych programów socjalnych w Polsce np. dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne lub świadczenia w ramach pomocy społecznej, mogą one bez przeszkód korzystać z programu „500+”, ponieważ świadczenie to nie jest wliczane do dochodu.

Kiedy można złożyć wniosek?

Składanie wniosków możliwe jest już od 1 kwietnia 2016 roku. Rodzicom którzy od ów dnia do 1 lipca złożą odpowiednie dokumenty, wyrównane zostaną pieniądze za miesiące kwiecień, maj, czerwiec. Osoby, które złożą wnioski w późniejszym czasie otrzymają pieniądze od miesiąca w którym tego dokonali. Sama wypłata świadczeń oraz informacja czy wniosek rozpatrzono pozytywnie, zostanie wydana do 3 miesięcy od daty złożenia dokumentów.

W roku 2016 świadczenie ustalane jest na czas od momentu złożenia wniosku do 30 września. Natomiast w kolejnych latach decyzja podejmowana zostaje na rok czasu (od 1 października do 30 września), co wiąże się z corocznym składaniem wniosków w terminie od 1 sierpnia. Terminy nie dotyczą oczywiście nowo narodzonych dzieci, gdyż do programu można dołączyć w każdym momencie.

Gdzie i w jaki sposób?

W oddziałach stacjonarnych (w tym za pośrednictwem Poczty Polskiej):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

ul. Markowa 20

tel:32 344 03 23 wew. 327

godziny przyjęć (od 1.04.2016 do 01.07.2016):

pon, czw 8:00-18:00

wt 8:00-16:00

śr,pt 8.00-14.00

od 2 lipca:

pon 7:30-17:00

wt-pt 7:30-15:30

http://www.mops.rsl.pl/

Sekcje pracowników socjalnych

w Rudej Śląskiej:

  • Nowy Bytom i Chebzie ul. Markowej 22 (tel. 344-03-23 wew. 329 )
  • Godula, Orzegów ul. Przedszkolna 6 (tel. 248-27-59, 340-11-60)
  • Ruda ul. Wolności 14 (tel. 248-07-56, 243-12-38)
  • Kochłowice ul. Tunkla 1 (tel. 342-26-20)
  • Bykowina ul. Kowalskiego 1a (tel. 240-34-04, 342-36-30)
  • Halemba ul. Solidarności 7 (tel. 242-98-28, 340-86-84 )
  • Bielszowice ul. Bielszowicka 114b (tel. 240-24-69, 344-03-32 )
  • Wirek ul. Jankowskiego 8 (tel. 342-40-60, 797-32-30 )
Urząd Miasta Ruda Śląska

plac Jana Pawła II 6

Biuro Obsługi Mieszkańców

http://www.rudaslaska.pl

 

Internetowo -korzystając z portali:

Internetowo -bezpośrednio bez banki:

Credit Agricole Bank Polska SA

Deutsche Bank SA

Getin Noble Bank SA,

Bank Ochrony Środowiska SA

SGB-Bank SA

Raiffeisen Bank Polska SA

Bank Polski SA

mBank SA

ING Bank Śląski SA

FM Bank PBP SA (Smart Bank)

Bank Zachodni WBK SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Pocztowy SA

Bank Pekao SA

Bank Millennium SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank BPH SA

Alior Bank SA

Ruda Śląska statystycznie

Odnotowano, że w Polsce w programie „Rodzina 500+” może brać udział 2,7mln rodzin. W Rudzie Śląskiej do pomocy tej ma prawo 6,5 tys rodzin – z drugim i kolejnym dzieckiem oraz 9 tys. rodzin z jednym dzieckiem. Ogółem wsparcie finansowe przydzielone będzie ok. 11 tys. dzieciom. Na dzień 28 kwietnia 2016r policzono, iż liczba złożonych do tej pory wniosków wyniosła 6289, w tym 2125 drogą elektroniczną (82- poprzez ePUAP, 2043- poprzez usługi elektroniczne ZUS oraz banki)

Poniższy wykres przedstawia dynamikę przyrostu naturalnego w Rudzie Śląskiej w latach 2010-2014. Jak widać w okresie 2013-2014 liczba urodzeń oraz przyrost naturalny utrzymuje się na stałym poziomie. Program „500+” ma na celu zwiększenie liczby urodzeń w Polsce. Jednak czy tak się stanie, dopiero się okaże.

Liczba urodzeń a przyrost naturalny – Ruda Śląska

Przyrost naturalny Ruda Śląska