Dziecko Sosnowiec

Z myślą o polskich rodzinach powstał program „ Rodzina 500 plus”. Chcąc zachęcić kobiety do rodzenia dzieci oraz pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci, państwo postanowiło przyznać dodatek pieniężny.

Komu przysługuje 500+ w Sosnowcu?

Z „Programu 500 plus” mogą skorzystać wszystkie rodziny wielodzietne. Rodzice wychowujący przynajmniej dwójkę dzieci będą dostawać miesięcznie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody. Również rodziny, których miesięczny dochód nie przekracza 800 zł netto ( w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł netto ) otrzymają zasiłek na pierwsze dziecko. Będzie można je pobierać do momentu osiągnięcia przez potomka pełnoletności.

Zasiłek otrzyma każda z rodzin bez względu na stan cywilny rodziców. Tak więc, rodziny po rozwodzie, pozostające w nieformalnych związkach czy rodziny patchworkowe. W takiej sytuacji pieniądze otrzyma rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Dziecko do 25 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy wyliczaniu dochodu. W związku z tym, młodsze rodzeństwo będzie mogło nadal korzystać ze świadczenia, jeśli dochód nie przekroczy wspomnianych 800 zł.

Rodziny w których co najmniej jeden z rodziców pracuje za granicą i w tamtejszym kraju pobiera zasiłek na dziecko, nie może ubiegać się o otrzymanie dodatku w Polsce.

Jak dowiedzieliśmy się w mieście zgodnie z informacjami jakich udzieliła nam Księgowa Sosnowiec: Kwota 500 zł nie jest wliczana przy ustalaniu prawa do innych świadczeń (np. świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych). Nie jest ona również obciążona podatkiem. Cała kwota więc zasila budżet rodziny. Informacją godną uwagi jest fakt, iż wypłacane pieniądze są nieopodatkowane, dlatego też księgowa Sosnowiec nie będzie mieć z tego powodu dodatkowych profitów.

Zasady składania wniosków w Sosnowcu

Wnioski można złożyć od momentu wejścia w życie programu tj. 01.04.2016r. Osoby, które złożyły wniosek do 01.07.2016r. otrzymały wyrównanie od 01.04. Druki można składać w dowolnym momencie do 10-go każdego miesiąca.

Okres rozliczeniowy będzie trwał od 01.10 do 30.09. następnego roku. Wyjątek stanowi obecny okres który rozpoczął się od 01.04. i potrwa do 30.09. 2017r. Prawo do świadczenia będzie ustalone na okres 1 roku.

Miejsce składania wniosków w Sosnowcu:

Wnioski będą przyjmowane w następujących punktach :

  • MOPS w Sosnowcu (ul. 3 Maja 33)

Istnieje również możliwość złożenia wniosków w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil ePUAP. Druki można także złożyć za pośrednictwem platformy Empatia oraz stron internetowych dużych banków.

Informacje o programie można uzyskać dzwoniąc pod numer 32 296 23 60 lub wchodząc na stronę www.mopssosnowiec.pl.

Sosnowiec w liczbach

MOPS w Sosnowcu na dzień 31.08.2016r. na realizację programu 500+ otrzymał dotacje w wysokości 50 001 935 zł. Planowane wydatki wynoszą 58 817 100 zł.

Z danych na dzień 22.09.2016r. wynika, że od początku funkcjonowania programu rodzice złożyli 11 264 wniosków, w tym 3 735 droga elektroniczną a 7 529 papierowo. Urząd wydał 10 043 decyzji. Do tej pory wypłacono świadczenia na kwotę 36 238 490 zł.Dane pochodzą z MOPS w Sosnowcu.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Sosnowcu

Przyrost naturalny Sosnowiec

Niestety przyrost naturalny w ostatnich latach w Sosnowcu malał. Spadła też liczba urodzeń w mieście. Dzięki „Programowi 500 plus” sądzimy, że ta sytuacja się odwróci i przyrost naturalny zacznie w konsekwencji wzrastać.