Dziecko Szczecin

Program 500 plus przeznaczony jest dla Polskich rodzin. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, podpisaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dnia 17 lutego 2016 r. pomoc finansową otrzymają rodzice, a także opiekunowie dzieci do lat osiemnastu.

Kto może otrzymać świadczenie?

Program Rodzina 500 plus jest to pomoc finansowa dla rodziców na drugie oraz kolejne dziecko, bez żadnych dodatkowych warunków do spełnienia. Rodziny o niskich dochodach, również mogą otrzymać wsparcie na pierwsze dziecko, ale muszą spełnić wyznaczone kryteria. W takiej sytuacji dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 800 zł netto miesięcznie. Natomiast w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego dochód rodziny jest nieco wyższy i nie może przekroczyć 1200 zł netto. Ponadto na wsparcie finansowe z programu mogą liczyć także rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze.

Gdzie można złożyć wniosek w Szczecinie?

Szczecińskie Centrum Świadczeń od 1 września 2016 roku przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 2016-2017. Wnioski te można składać w następujących punktach:

1. Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

2. Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 38 (w godz. od 8:00 do 16:00)

Rodzicie którzy nie mogą złożyć wniosków osobiście mogą je przesłać przez pocztę Polską na podany poniżej adres:

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

Ponadto można złożyć e-wniosek za pomocą strony empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP a także bankowości elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kserokopie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku – oryginał do wglądu)

2. Kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy (oraz oryginał do wglądu)

3. Zaświadczenie o nauce dziecka powyżej 16 raku życia

Więcej informacji o programie, a także mapę z adresami punktów obsługi wniosków w Szczecinie można sprawdzić pod tym adresem www.500plus.szczecin.pl, a także w godzinach od 8.00 do 15.00 pod tym numerem tel: 91 44 27 124

Jakie są terminy składania wniosków?

Obecnie wnioski można składać przez cały rok. Z kolei rodzice którzy zdążyli złożyć wnioski od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku dostali pieniądze z trzymiesięcznym wyrównaniem. Rodzice nie muszą składać wniosku co miesiąc, ponieważ raz pozytywnie rozpatrzony wniosek przysługują na cały rok. Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się zgodnie z dochodem rodziców osiągniętym w 2014 roku. Więcej informacji udzieli księgowa Szczecin.

500+ a statystyki w Szczecinie?

W Szczecinie pierwsze pieniądze z programu „Rodzina 500 plus zostały wypłacone już w maju bieżącego roku. Największa dotychczasowa wpłata w wysokości 3500 zł trafiła do rodziny z siedmiorgiem dzieci. Z informacji przesłanych przez Unie Metropolii Polski wynika, że do 31 sierpnia 2016 r. w Szczecinie złożono 22 528 wniosków i wydano 22 251 decyzji. Jednakże pracownicy Szczecińskiego Centrum Świadczeń cały czas przyjmują wnioski i tworzą nowe listy wpłat. Większość mieszkańców Szczecina popiera program „Rodzina 500+”.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Szczecinie

Przyrost naturalny Szczecin

Powyższy wykres przedstawia przyrost naturalny w Szczecinie od 1995 r. do 2014 r. Jak wynika z wykresu przyrost naturalny w tych latach utrzymuje się na stałym poziomie. Jednakże wskaźniki te w przyszłych latach mogą się znacznie zmienić w Szczecinie jak i w całej Polsce, dzięki pomocy finansowej z programu 500 plus.