Dziecko Tarnów

Program „Rodzina 500+” to nowa forma wsparcia finansowego dla polskich rodzin, realizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, a jak każdy rodzić zapewne wie, nie jest ich mało.

Dla kogo „500+”?

Obiecane przez MRPiPS 500 zł co miesiąc otrzyma każda rodzina na drugie oraz kolejne dziecko do czasu ukończenia przez niego 18 roku życia.

Co zatem z pieniędzmi na pierwsze dziecko bądź jedynakami? W takich przypadkach o 500zł mogą ubiegać się rodziny w których dochód na jednego jej członka nie przekracza 800zł lub 1200zł – jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Niezależnie jednak od tego czy dzieckiem zajmuje się oboje rodziców czy jeden, pomoc otrzyma tylko jedno z nich. Warto dodać, iż otrzymane 500zł jest kwotą nieopodatkowaną, wobec czego księgowa Tarnów w tym wypadku nie napracuje się przy dokumentach.

W przypadku gdy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej, jego opiekun otrzyma dodatkowo kolejne 500zł co miesiąc, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Kwota przyznawana będzie również do czasu ukończenia przez wychowanka 18 roku życia.

Osoby które korzystają z jakichkolwiek świadczeń socjalnych za granicą państwa, w krajach Unii Europejskiej, niestety nie mają prawa ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Rodzina 500+”.

Z kolei dla rodziców którzy chcą ubiegać się o prawa do świadczeń z innych źródeł wsparcia w Polsce (np. fundusz alimentacyjny, świadczenia, pomocy społecznej, świadczenia rodzinne lub dodatek mieszkaniowy) program „Rodzina 500+” nie stanowi przeszkody, gdyż owe świadczenie nie jest wliczane do dochodu.

Terminy składania wniosków

Możliwość składnia wniosku ruszyła 1 kwietnia 2016 roku. Zatem rodzice, którzy od tego czasu do 1 lipca zdążą złożyć odpowiedni wniosek dostaną wyrównanie za kolejno trzy miesiące: kwiecień, maj, czerwiec. Natomiast jeżeli wniosek zostanie złożony po dacie 1 lipca, pieniądze wypłacone będą od miesiąca, w którym rodzic zaczął ubiegać się o wsparcie. Informacja o przyznaniu prawa do pobierania świadczeń oraz jego wypłata zrealizowana będzie do 3 miesięcy od terminu złożenia wniosku. Takie podanie, rodzic będzie musiał składać co roku, gdyż świadczenie ustalane jest na okres od 1 października do 30 września. Poza 2016 rokiem wnioski będzie można składać od 1 sierpnia. Dla zapominalskich dobrą informacją jest to, że do programu można przystąpić w każdym momencie.

Gdzie i w jaki sposób?

  • Lokalnie

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(ul. Graniczna 8a I p. (tel. 14 688-20-61) ,al. M. B. Fatimskiej 9 parter, ul. J.Goslara 5 I p. (tel. 14 688-20-20) – wyłącznie dla rodzin zastępczych, godziny przyjęć: pon. 7.30-18.00, wt-pt: 7.30-15.30)
http://www.mops.tarnow.pl

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Krakowska 19, godziny przyjęć: pon: 7.30-16.30, wt-pt: 7.30-15.30 , tel. 14 688 01 57)
http://www.gmina.tarnow.pl

-Urząd Miasta Tarnowa
(ul. Nowa 4 pokój nr 1 parter, ul. Goldhammera 3 pokój nr 8 parter (tel.+48 14 688 24 00 -numer do obydwu oddziałów, godziny przyjęć: pon. 7.30-15.30 oraz 15.30-18.00 dyżur dla osób pracujących, wt-pt: 7.30-15.30),

http://www.tarnow.pl/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa

– za pośrednictwem Poczty Polskiej

  • Zdalnie na portalach:

www.empatia.mrpips.gov.pl

www.pue.zus.pl

www.epuap.gov.pl

  • Za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Nazwy banków które umożliwiają złożenie wniosków umieszczono poniżej w tabeli.

Alior Bank SA

Bank BPH SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Millennium SA

Bank Pekao SA

Bank Pocztowy SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Zachodni WBK SA

FM Bank PBP SA (Smart Bank)

ING Bank Śląski SA

mBank SA

Bank Polski SA

Raiffeisen Bank Polska SA

SGB-Bank SA

Bank Ochrony Środowiska SA

Getin Noble Bank SA,

Deutsche Bank SA

Credit Agricole Bank Polska SA

500+” a statystki w Tarnowie

W całym kraju jest aż 2,7 mln rodzin, które mogą skorzystać z programu „Rodzina 500+”, natomiast w Tarnowie ponad 11 tys. Odnotowano, że 1 kwietnia 2016 roku wniosek złożyło aż 615 rodzin w tym 130 zdalnie. W samej gminie Tarnów jest ponad 2 tys. rodzin objętych możliwością dofinansowania w tym 490 złożyło wniosek już w pierwszy dzień (przez internet wpłynęło 60 wniosków). W obrębie całego kraju na dzień 10 maja 2016 roku, drogą elektroniczną wpłynęło 515 tys. wniosków oraz 1,8 mln wniosków złożono w placówkach stacjonarnych.

Dynamika przyrostu naturalnego w Tarnowie w latach 2010-2014

Przyrost naturalny Tarnów

Rozpatrując okres 2010-2014 w Tarnowie liczba urodzeń dzieci z roku na rok nieznacznie malała, na szczęście przyrost naturalny zawsze był dodatni. Mamy nadzieję, że dzięki programowi „Rodzina 500+” liczba urodzeń znacznie wzrośnie. Będziemy śledzić jak postępuje ten proces w kolejnych latach.

Ważna informacja dla rodzin w Tarnowie

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500 plus, przysługuje już na każde dziecko do 18. roku życia, dochody uzyskiwane przez rodzinę nie mają w tym wypadku znaczenia.  Liczba dzieci objętych pomocą wzrośnie więc w samej  Małopolsce – z 350 do 680 tys.