Niemowlę Wałbrzych

Funkcjonujący od 01.04.2016r. „Program Rodzina 500 plus”, zakłada poprawę sytuacji materialnej rodzin oraz zwiększenie liczby urodzeń dzieci w naszym kraju. Jest to bardzo istotny element, gdyż z roku na rok spada liczba urodzeń w Polsce.

Dla kogo „Program 500 plus” w Wałbrzychu?

„Program Rodzina 500 plus” wspierający polskie rodziny przyznaje dodatek w wysokości 500 zł, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem 500 zł netto otrzyma rodzina w sytuacji, gdy jej dochód na jednego członka w rodzinie nie przekroczy 800 zł netto lub 1200 zł netto, gdy w domu jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie przysługuje do momentu ukończenia przez potomka 18 lat. Pieniądze przysługują zarówno osobom pozostającym w związku małżeńskim jak również po rozwodzie. W tym drugim przypadku pieniądze otrzyma rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Również dla rodzin z adoptowanymi dziećmi państwo przewidziało powyższe wsparcie. Osobom pracującym za granicą i pobierającym świadczenie w kraju w którym pracują, pieniądze z „Programu 500 plus” nie przysługują.

Świadczenie powyższe nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do otrzymania zasiłku z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych lub dodatków mieszkaniowych. W związku z powyższym, Księgowa Wałbrzych na tym nie skorzysta.

Terminy składania wniosków w Wałbrzychu

Nabór wniosków we właściwych punktach w mieście rozpoczął się 01.04.2016 roku. Pierwszy termin potrwa do 30.09.2017 roku. Kolejny okres będzie trwał nieco krócej od obecnego, bo rozpocznie się 01.10.2017 roku i potrwa do 30.09.2018 roku. Ponadto, wnioski można składać przez cały czas. Beneficjenci, którzy zdążyli złożyć wnioski do 30.06.2016 r. dostali pomoc uwzględniającą 3 wcześniejsze miesiące, a więc od 1 kwietnia. Wnioski złożone po 01.07 będą uprawniały do otrzymania pieniędzy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Gdzie składać wnioski w Wałbrzychu?

Wnioski można składać w następujących punktach w Wałbrzychu:

  • Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS ul Limanowskiego 9-11 w godz. 8.00-17.00,
  • Biuro Obsługi Klienta MOPS ul Beethovena 1-2 w godz. 8.00-15.30.

Dodatkowo szczegółowe informacje można uzyskać:

  • pod specjalnymi numerami 71 340 60 11, 71 340 61 17,
  • na Infolinii MRPiPS 22 529 06 68,
  • w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS tel. 74 66 55 – końcówki 334, 336, 345, 362, 364, 366, 368, 369, 370.Wnioski można składać też w formie elektronicznej za pomocą Platformy usług Elektronicznych ZUS, platformy ePUAP, oraz systemów bankowości.

Wałbrzych statystycznie:

Z otrzymanych danych z MOPS w Wałbrzychu wynika, że na dzień 31.08.2016r. zostało złożonych 6100 wniosków. Na 2016 rok Wałbrzych na „Program Rodzina 500 plus” otrzymał ok. 37 mln złotych. Rodzinom zostało wypłacone ok. 24 mln złotych. Jak na razie największą kwotą wypłaconą rodzinie w Wałbrzychu jest 3,5 tys. złotych. Otrzymała ją rodzina z siedmiorgiem dzieci.

 

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w powiecie wałbrzyskim

Przyrost Wałbrzych

Powyższy wykres przedstawia przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim. Wynika z niego, że liczba urodzeń w ostatnich latach drastycznie zmalała. Trzeba mieć nadzieję, że działający „Program rodzina 500 plus” przyczyni się do poprawy dzietności i zwiększenia liczby urodzeń w Wałbrzychu.