Dziecko Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że program „Rodzina 500+”  przyczyni się to do powiększenia liczby urodzeń i tym samym przyrostu naturalnego.

Komu przysługuje 500zł?

Bez względu na dochody, zasiłek należy się rodzicom i opiekunom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Pieniądze przydzielane są co miesiąc do momentu ukończenia przez wychowanka 18 roku życia. Przydział 500zł/mc w odniesieniu do pierwszego i jedynego dziecka zależy od wysokości dochodów osiąganych na każdego członka rodziny. Próg dochodowy to 800zł na osobę w rodzinie bądź 1200zł/os w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. O świadczenia wnioskować może wyłącznie jeden rodzić, bez względu na to czy dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie.

W przypadku rodzin zastępczych, domów dziecka lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunom należy się dodatkowe 500zł, niezależnie od dochodów, wypłacane również co miesiąc do 18 roku życia dziecka.

Przyznawane 500zł jest nieopodatkowane, w związku z tym program nie przyniesie dodatkowych korzyści dla osób pracujących jako księgowa Warszawa.

Informacją godną uwagi dla rodziców pobierających świadczenia socjalne za granicą w państwach Unii Europejskiej jest fakt, że w takim przypadku nie mogą oni starać się o otrzymanie pieniędzy z programu „500+”. Inaczej jest w momencie kiedy rodzina korzysta z innych świadczeń socjalnych np. dodatek mieszkaniowy lub świadczenia rodzinne. W takiej sytuacji może ona zostać objęta programem „500+”, gdyż świadczenie to nie jest wliczane do dochodu.

Jakie są terminy składania wniosków 500+ w Warszawie?

Obecnie wniosek na świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” można składać przez cały rok w wyznaczonych punktach obsługi. W przypadku złożenia kompletnego wniosku do 10 dnia miesiąca, decyzja i wpłata na konto powinna nastąpić do jego końca. Dla osób korzystających już z świadczenia 500+ okres rozliczeniowy będzie trwał cały rok od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątkowo pierwszy okres składania wniosków jest wydłużony, i trwa od 1 kwietnia do 30 września 2017 roku. Dzięki temu nie trzeba składać wniosków dwa razy.

 

Warszawa, a miejsca składania wniosków

W Warszawie można złożyć wniosek stacjonarnie w:

1) Urzędach Dzielnic miast stołecznych Warszawy (możliwe jest także dokonanie rezerwacji wizyty – www.rezerwacje.um.warszawa.pl )

2) Szkołach podstawowych, gimnazjalnych, przedszkolach i żłobkach (w okresie 1 kwietnia 2016r- 1 lipca 2016r.), łącznie to ok. 670 placówek.
Placówki w których przyjmowane są wnioski można znaleźć pod adresem: http://www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-rodzina-500-w-warszawie/gdzie-z-o-y-wniosek-o-wiadczenie-wychowawcze

3) Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szybszym sposobem złożenia wniosków jest uczynienie tego przez portale:
empatia.mrpips.gov.pl, www.pue.zus.pl, www.epuap.gov.pl, oraz przez banki:

mBank SA

Bank Polski SA

ING Bank Śląski SA

Bank Pocztowy SA

Credit Agricole Bank Polska SA

Getin Noble Bank SA,

Bank Ochrony Środowiska SA

Raiffeisen Bank Polska SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Alior Bank SA

FM Bank PBP SA (Smart Bank)

Bank Pekao SA

SGB-Bank SA

Bank Millennium SA

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl lub pod numerem telefonu: 22 695 71 22.

500+ a statystyki w Warszawie?

Szacowana liczna uprawnionych do świadczenia z programu 500+ w Warszawie w 2016 roku to 85 360 dzieci. W stolicy od kwietnia do końca lipca wypłacono 407 769 świadczeń wychowawczych. Liczba dzieci pierwszych którym przyznano świadczenia w lipcu wynosiła 81427. Natomiast liczba wydanych decyzji ogółem do dnia 31 lipca to 86 102. Wysokość przekazanej dotacji do 31lipca wyniosła 257758680 zł. Plan środków na rok 2016 dla Warszawy to 352 899 212 zł. Ponadto większość rodzin przekonana jest, jednak iż program korzystne wpłynął na społeczeństwo. Dzięki świadczeniu 500+ wiele dzieci pierwszy raz w życiu wyjechało na wakacyjne kolonie.

Ponadto w stolicy można skorzystać z „Warszawskiej Karty Rodziny”. Jest to program którego celem jest stworzenie przyjaznych warunków dla funkcjonowania rozwoju warszawskich rodzin z dziećmi. Karta przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej 3-ke dzieci. Program skierowany jest do rodzin zamieszkujących i rozliczających podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy. Karta Rodziny uprawnia do wielu zniżek, oferowanych przez instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Dzieci posiadające „Kartę Rodziny” mają zniżki m. in na: bilety na baseny, korty tenisowe, siłownie, lodowiska, obiekty sportowe, muzea oraz do teatrów. Ponadto posiadacze KDR od 2015 roku mogą korzystać z ulg kolejowych na bilety jednorazowe 37% oraz okresowe 49%. Dodatkowe informacje na temat zniżek i ulg można uzyskać w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz na stronach internetowych Urzędu m. st. Warszawy.

 

Dynamika przyrostu naturalnego w Warszawie

Przyrost naturalny Warszawa

Liczba urodzeń w stolicy w okresie 2010-2014 utrzymuje się w zakresie 18438-19680. Jak widać na wykresie poniżej liczba urodzonych dzieci w 2014 roku jest znacznie większa niż w 2013, również można zaobserwować ta sama sytuację odnosząc się do przyrostu naturalnego. To bardzo dobre informacje.