Dziecko Zielona Góra

 W związku z malejącą z roku na rok liczbą urodzeń dzieci w Polsce, parlament postanowił wspomóc rodziny w wychowaniu dzieci oraz zachęcić młode osoby do posiadania potomstwa. W odpowiedzi na spadającą liczbę urodzeń opracowano program „500 plus”, czyli dodatkowe zasilenie portfeli polskich rodzin.

Kto może ubiegać się o 500+?

Nieopodatkowaną kwotę 500 zł mogą otrzymać rodziny na każde drugie i kolejne dziecko. Istnieje szansa otrzymania powyższej kwoty na jedno dziecko, jeśli dochód rodziny jest niski. Co to oznacza? Osoby, których dochód na 1 członka w rodzinie nie przekroczy 800 zł netto otrzymają dodatek także na 1 lub jedyne dziecko. Gdy w rodzinie występuje dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 1200 zł netto. Zasiłek jest przyznawany na dziecko tylko do momentu ukończenia 18 lat. Niemniej jednak pełnoletnie dziecko do 25 roku życia jest brane pod uwagę przy wyliczaniu dochodu rodziny, jeśli pozostaje na utrzymaniu rodziny i wspólnie z nią zamieszkuje.

O dotację ubiegać mogą się wszelkie osoby sprawujący opiekę nad dzieckiem. Są to m. in. rodzice w związku małżeńskim, po rozwodzie, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, rodziny adopcyjne. Warto wiedzieć, że ów 500zł jest nieopodatkowane, zatem projekt nie da zarobku dla osób pracujących jako księgowa Zielona Góra.

Kiedy składać wnioski 500+?

Wraz ze startem programu rozpoczął się nabór wniosków. Do programu można przyłączyć się w dowolnym momencie pamiętając, że wypłata zostanie dokonana od miesiąca w którym wpłynął wniosek. Pierwszy nabór wniosków zakończy się 30.09.2017 r. Kolejny rozpocznie się od 01.10. i potrwa do 30.09.2018 r. Wnioski trzeba składać co rok.

Miejsce składania wniosków w Zielonej Górze

Druki na powyższe świadczenie można pobrać i dostarczyć w:

  • Urzędzie Miasta Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Długa 13, I piętro w poniedziałki w godzinach 8:00-15.30, od wtorku do piątku, w godzinach 8:00-14.30
  • w miejskim serwisie internetowym pod adresem: www.bip.zielona-gora.pl/Co i jak załatwić w Urzędzie/Świadczenia Rodzinne.

Ponadto wypełnione wnioski można składać za pośrednictwem internetu korzystając z jednej z poniższych możliwości:

Osoby korzystające z tradycyjnych rozwiązań mogą uczynić to, wysyłając dokumenty za pomocą Poczty Polskiej pod adres Wydziału Świadczeń Rodzinnych.

Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można także uzyskać pod adresem www.zielona-gora.pl/Pytania i odpowiedzi/Świadczenia Rodzinne lub dzwoniąc pod numer pod nr 68 452 98 65 (do 69).

Statystyki w Zielonej Górze

W Zielonej Górze w 2016 r. do skorzystania z programu „Rodzina 500 plus” było uprawnionych 7 505 rodzin. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miasta z Zielonej Góry do sierpnia zostało złożonych 8 506 wniosków i wydano 8 087 decyzji. Ponadto pracownicy wydziału świadczeń rodzinnych cały czas przyjmują wnioski i tworzą nowe listy wpłat. Na świadczenia z programu „rodzina 500 plus” w Zielonej Górze wydano już 5 605 060. Większość mieszkańców Zielonej Góry popiera program „Rodzina 500 plus”.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Zielonej Górze

Przyrost naturalny Zielona Góra

Jak wynika z powyższego wykresu przyrost naturalny w Zielonej Górze utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat. Niestety nie jest on imponujący. Może za kilka lat, dzięki programowi „500 plus” się zwiększy.